2 July 12:30 - 13:30Hotell Gute

Bostadsbrist - myt eller verklighet?

Hur stor är egentligen bristen och har de hushåll som verkligen behöver en bostad råd att efterfråga det som byggs? Om inte, vilka lösningar krävs i så fall? Är de åtgärder som föreslås i Januariavtalet tillräckliga för att hantera utmaningarna på bostadsmarknaden?

Vi blir stadigt fler i Sverige och i Boverkets Bostadsmarknadsenkät framgår att det är brist på bostäder i merparten av Sveriges kommuner. Hos Bostadsförmedlingen i Stockholm stod drygt 600 000 personer i kö den 31 december 2018 och samtidigt har bostadrättsutvecklare tvingats stoppa projekt och konvertera dem till hyresrättsprojekt eller helt enkelt lämna tillbaka markanvisningarna. Hur stor är egentligen bristen och har de hushåll som verkligen behöver en bostad råd att efterfråga det som byggs? Om inte, vilka lösningar krävs i så fall? Är de åtgärder som föreslås i Januariavtalet tillräckliga för att hantera utmaningarna på bostadsmarknaden? Det är några av de frågor som kommer att diskuteras under detta seminarium.

Allt du behöver veta

Tid: tisdag 2 juli, 12:30 - 13:30 

Plats: Hotell Gute

Adress: Mellangatan 29, 621 56 Visby

Vid frågor kontakta:
Anna Östman, anna.ostman@sppfonder.se

Speakers

Tomas Ernhagen
Chefsekonom, Fastighetsägarna Sverige

Read more

Martin Hofverberg
Chefsekonom, Hyresgästföreningen

Read more

Ted Lindqvist
VD, Evidens

Read more

Marita Loft
VD, Storebrand Fastigheter AB

Read more

Sophia Mattsson
VD Rikshem

Read more

Dennis Wedin
Bostads- och fastighetsborgarråd, Stockholms Stad

Read more

Storebrand Fastigheter
SPP